CÔNG TY BDS KHANG GROUP

CÔNG TY BDS KHANG GROUP

I TOWER QUY NHƠN

I TOWER QUY NHƠN

 

Tên dự án: I Tower Quy Nhơn

Vị trí: Mặt đường Lê Duẩn, Vũ Bảo, Nguyễn Tư, TP. Quy Nhơn

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS Đô Thành

Tổng thầu xây dựng: Tập đoàn xây dựng Coteccon

Diện tích đất: 10.748 m2

Diện tích đất xây dựng: 5.374 m2

Mật độ xây dựng: 49%

I TOWER QUY NHƠN

 

Tên dự án: I Tower Quy Nhơn

Vị trí: Mặt đường Lê Duẩn, Vũ Bảo, Nguyễn Tư, TP. Quy Nhơn

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS Đô Thành

Tổng thầu xây dựng: Tập đoàn xây dựng Coteccon

Diện tích đất: 10.748 m2

Diện tích đất xây dựng: 5.374 m2

Mật độ xây dựng: 49%

I TOWER QUY NHƠN

 

Tên dự án: I Tower Quy Nhơn

Vị trí: Mặt đường Lê Duẩn, Vũ Bảo, Nguyễn Tư, TP. Quy Nhơn

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS Đô Thành

Tổng thầu xây dựng: Tập đoàn xây dựng Coteccon

Diện tích đất: 10.748 m2

Diện tích đất xây dựng: 5.374 m2

Mật độ xây dựng: 49%

I TOWER QUY NHƠN

 

Tên dự án: I Tower Quy Nhơn

Vị trí: Mặt đường Lê Duẩn, Vũ Bảo, Nguyễn Tư, TP. Quy Nhơn

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS Đô Thành

Tổng thầu xây dựng: Tập đoàn xây dựng Coteccon

Diện tích đất: 10.748 m2

Diện tích đất xây dựng: 5.374 m2

Mật độ xây dựng: 49%

I TOWER QUY NHƠN

 

Tên dự án: I Tower Quy Nhơn

Vị trí: Mặt đường Lê Duẩn, Vũ Bảo, Nguyễn Tư, TP. Quy Nhơn

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS Đô Thành

Tổng thầu xây dựng: Tập đoàn xây dựng Coteccon

Diện tích đất: 10.748 m2

Diện tích đất xây dựng: 5.374 m2

Mật độ xây dựng: 49%

I TOWER QUY NHƠN

 

Tên dự án: I Tower Quy Nhơn

Vị trí: Mặt đường Lê Duẩn, Vũ Bảo, Nguyễn Tư, TP. Quy Nhơn

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS Đô Thành

Tổng thầu xây dựng: Tập đoàn xây dựng Coteccon

Diện tích đất: 10.748 m2

Diện tích đất xây dựng: 5.374 m2

Mật độ xây dựng: 49%

Mật độ xây dựng: 35,3%

I TOWER QUY NHƠN

 

Tên dự án: I Tower Quy Nhơn

Vị trí: Mặt đường Lê Duẩn, Vũ Bảo, Nguyễn Tư, TP. Quy Nhơn

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS Đô Thành

Tổng thầu xây dựng: Tập đoàn xây dựng Coteccon

Diện tích đất: 10.748 m2

Diện tích đất xây dựng: 5.374 m2

Mật độ xây dựng: 49%

I TOWER QUY NHƠN

 

Tên dự án: I Tower Quy Nhơn

Vị trí: Mặt đường Lê Duẩn, Vũ Bảo, Nguyễn Tư, TP. Quy Nhơn

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS Đô Thành

Tổng thầu xây dựng: Tập đoàn xây dựng Coteccon

Diện tích đất: 10.748 m2

Diện tích đất xây dựng: 5.374 m2

Mật độ xây dựng: 49%

Cảm nghĩ của khách hàng
Nguyễn Mỹ Linh
Nội Trợ
Nguyễn Hải Triều
Start up
TỐNG NGỌC ÁNH
Doanh Nhân

MOUTAIN WITH THE SEA VIEW... PRICELESS

Tôi rất ưng ý khi NV KTL hỗ trợ mua được căn hộ là một trong các sản phẩm của Công ty

Tôi đã từng làm việc với Khang Thịnh, rất hài lòng, Công ty có các chiến lược chăm sóc khách hàng thường niên rất hay.

MOUTAIN WITH THE SEA VIEW... PRICELESS

Tôi rất thích mua hàng tại Khang Thịnh, sản phẩm rõ ràng và từ các CĐT có uy tín, tiềm lực tài chính của CĐT mạnh, không lo dự án chết. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng công ty nếu có nhu cầu đầu tư

CÔNG TY BDS KHANG GROUP

CÔNG TY BDS KHANG GROUP

CÔNG TY BDS KHANG GROUP
Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED